Erfarenheter efter Gudrun - Reservkraft, prioritering och ö-drift med

Under helgen den 8-9 januari drog stormen Gudrun in över Sverige och orsakade omfattande skador. Ett av de områden som drabbades hårt av stormen var eldistributionen vilket gav till följd att många aktörer i vårt samhälle agerade och vidtog åtgärder för att lösa situationen för drabbade. Bland annat placerades en mängd reservkraftaggregat ut som i flera fall kom att prioriteras då resurserna inledningsvis var knappa. På flera ställen byggdes ”öar” som driftades med reservkraft i syfte att försörja en större mängd drabbade kunder.;Rapporten beskriver vad som hände och sammanställer erfarenheter och slutsatser för framtiden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner