Stormen Gudrun och uppvärmningen

Rapporten grundar sig på intervjuer med något över hundra personer i 17 stormdrabbade kommuner. ;Stormen Gudrun 8-9 januari 2005 skapade det mest omfattande långvariga elavbrottet hittills i Sverige. Avbrottstiden i intervjukommunernas centralorter blev med något undantag kort - max ett dygn. Mindre orter och landsbygden drabbades hårdare men de flesta hade kraftförsörjning inom en vecka. På landsbygden fanns dock exempel på avbrottstid över 5 veckor. Fjärrvärmen i centralorter klarade sig bra men närvärmesystem i mindre orter fick mer problem. Landsbygden drabbades hårt men många boende, uppskattningsvis två tredjedelar, har alternativ eloberoende uppvärmningsmöjlighet. Tillräcklig mängd reservkraft kunde fås fram men det tog tid. En del privata hushåll på landsbygden hade egna små reservkraftverk. Vädret var ovanligt varmt för årstiden. Kallare väder hade kunnat leda till mycket svår påfrestning för samhället.; I rapporten visas att stormar av orkanstyrka inte är ovanliga i Sverige. ;I rapporten föreslås ett 20-tal tekniska, ekonomiska och administrativa åtgärder för att öka säkerheten i bebyggelsens uppvärmning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner