Bränsleförsörjning i spåren av Gudrun

Under helgen den 8-9 januari 2005 drog stormen Gudrun in över delar av södra och mellersta Sverige. Skadorna på bland annat skog och stora delar av infrastrukturen för el och telefoni blev omfattande.; Ett stort antal aktiviteter initierades i syfte att mildra stormens konsekvenser. En av effekterna bestod i en ökad efterfrågan på drivmedel som främst utgjordes av behovet att driva alla de reservkraftsaggregat som placerats ut för att lösa störningarna i ordinarie elförsörjning. Det behövdes även ansenliga mängder drivmedel för att driva fordon och skogsmaskiner som arbetade med röjningen av all stormfälld skog. ;Rapporten sammanställer några av de samarbeten som etablerades samt redovisar ett antal identifierade problem, erfarenheter och slutsatser för framtiden inom drivmedelsförsörjningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner