Energianvändningen inom byggsektorn år 2004

I undersökningen redovisas energianvändningen inom byggsektorn. Någon liknande undersökning har inte genomförts sedan år 1986. Undersökningen har genomförts på länsnivå med en urvalsstorlek på 5 700 arbetsställen. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för att beräkna energianvändningen inom övrig sektor i de årliga energibalanserna. Reslutaten används också för att analysera och följa upp hur energianvändningen inom byggsektorn förändras. Undersökningen har genomförts under år 2005 (avseende företagens energianvänding under år 2004).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner