Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004

I rapporten presenteras ett urval av ekonomiska nyckeltal som beskriver elnätsföretagens ekonomiska utveckling under perioden 2000 till 2004. Energimarknadsinspektionen har för avsikt att rapporten ska utgöra en indikator på elnätsföretagens ekonomiska ställning och utveckling. Ett instrument för jämförelse av den ekonomiska ställningen och utvecklingen för enskilda elnätsföretag och för branschen. Syftet med nyckeltalsrapporten är att ge en översiktlig information om elnätsbranschens ekonomiska utveckling. Nyckeltalen beskriver elnätsbranschens avkastning-, resultat-, och kapitalstruktur.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner