Elnätsföretagens kostnadseffektivitet år 2004

Eldistributionen i Sverige sköts mer kostnadseffektivt nu än för ett par år sedan. Men det finns fortfarande potential att minska kostnaderna. I genomsnitt kan ett elnätsföretag genom rationaliseringar minska kostnaderna med 20 procent. Syftet med kartläggningen är att ge nätföretagen kunskap om vilka effektiviseringspotentialer som finns och vilka företag som utgör förebilder genom att de är mer kostnadseffektiva. Denna kunskap kan företagen använda i arbetet med att rationalisera verksamheten. Kostnadseffektiviteten har jämförts genom att alla elnätsföretag jämförs mot varandra. Jämförelsen bygger på produktions- och kostnadsuppgifter för år 2004.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner