Effektiva kranar spar energi - faktablad

Faktablad om Energimyndighetens teknikupphandling av resurseffektiva tappvattenarmaturer för bostäder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner