Möjligheter att reducera koldioxidutsläpp

Enligt EG:s direktiv för handel med utsläppsrätter måste minst 90 % av den sammanlagda mängden utsläppsrätter delas ut gratis under perioden 2008-2012. Tilldelningsreglerna har lagts fast genom kriterier i bilaga lll till handelsdirektivet. Kriterium nr 3 ”Möjligheterna att minska utsläpp” innebär att länderna i tilldelningen måste beakta skillnader i den tekniska potentialen att reducera utsläppen på total nivå mellan den handlande och icke-handlande sektorn. I denna rapport redovisas en allmän beskrivning av åtgärdsmöjligheter i energiproduktionssektorn samt en beräknad genomsnittskostnad för ett antal åtgärder. I rapporten konstateras bl.a. att utsläppen i energisektorn under ett normal år framför allt sker i anläggningar anslutna till fjärrvärmenäten, att utsläppen delvis är beroende av yttre omständigheter, att utsläppen relativt sett i Sverige är små men ändå betydelsefulla samt att det finns tekniska och ekonomiska möjligheter att reducera utsläppen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner