Kunskapsläget inom småskalig kraftvärmeproduktion och eloberoende värm

Som komplement till befintliga, i huvudsak centraliserade energiproduktionslösningar med omfattande och komplicerade distributionsnät, har småskaliga kraftvärmesystem och eloberoende värmesystem potential att märkbart kunna öka försörjningstryggheten i energisystemet. Rapporten innehåller en kartläggning och analys av pågående forsknings- och utvecklingsaktiviteter, nationellt och internationellt, inom områdena eloberoende värmesystem respektive småskalig kraftvärmeproduktion. Analysen är gjord med avseende på olika perspektiv i försörjningskedjan: konsumtion, distribution, produktion och råmaterial (insatsvara). Rapporten redovisar förslag till dels handlingsprogram för potentiella FoU-insatser, dels handlingsprogram för spridning av kunskap och teknik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner