Energianvändningen inom fiskerisektorn år 2005

I undersökningen redovisas energianvändningen inom fiskesektorn. Någon liknande undersökning har inte genomförts tidigare. Undersökningen har haft en urvalsstorlek på 1 385 fiskare och omfattar fiske i såväl salt- som sötvatten. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för att beräkna energianvändningen inom övrig sektor i de årliga energibalanserna. Resultaten används också för att analysera och följa upp hur energianvändningen inom fiskesektorn förändras. Undersökningen har genomförts under år 2006 (avseende företagens energianvändning under år 2005).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner