Styrmedlens interaktion

En analys av hur sex ekonomiska styrmedel bidrar till klimatmålet och till försörjningstrygghet

Under de senaste åren har flera nya styrmedel tagits i bruk i Sverige. Härigenom har komplexiteten ökat, särskilt som det nu är flera styrmedel med samma syften som träffar energiaktörerna. Det finns därför ett behov att veta hur olika typer av styrmedel samverkar med varandra och i vilken mån de kan utgöra ett komplement till varandra. I rapporten har några ekonomiska styrmedel som påverkar de energipolitiska målen analyserats. ;Alla de studerade styrmedlen påverkar fler än ett mål. Det finns en dubbelstyrning inom klimatområdet som bör kunna ses över. För det fortsatta arbetet är det viktigt att man tydliggör styrmedlets syfte.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner