Elcertifikatsystemet 2006

Elcertifikatsystemet 2006 beskriver marknadsläget i elcertifikatsystemet år 2003-2005. Publikationen samlar viktig information om systemet och innehåller statistik som behandlar bland annat utbud, efterfrågan och handel med elcertifikat. Syftet med publikationen är att göra statistik om elcertifikatsystemet mer lättillgänglig och öka förståelsen för systemet. Publikationen samlar och utvecklar statistik från Energimyndighetens och Svenska Kraftnäts webbplatser. Den långsiktiga målsättningen är att publikationen ska ges ut årligen kring halvårsskiftet, så att statistik från hela föregående kalenderår kan inkluderas.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner