Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Uthållig kommun: Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Fattar du beslut som rör värmeförsörjning? Kanske ger du råd inom uppvärmning? Eller jobbar med fjärrvärme? Då kan du få många nya idéer och tips i den här broschyren. I den får du nämligen en sammanfattning av resultat från ett forskningsprojekt inom programmet Uthållig kommun. På sidorna 30-31 hittar du konkreta slutsatser och råd i punktform – uppdelat i ämnesområdena värmeförsörjning, fjärrvärme och värmehushållning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner