Långsiktsprognos - enligt det nationella systemet för klimatrapportering

Energianvändningen fortsätter öka i Sverige. Det konstaterar Energimyndigheten i sin prognos över det svenska energisystemet fram till år 2025. Den drivande faktorn bakom ökningen är inrikes- och utrikes transporter. Prognosen utgår från år 2004 och sträcker sig fram till år 2025. Den totala energianvändningen väntas öka med 16 procent under prognosperioden, från 655 TWh år 2004 till 763 TWh år 2025. Det är framför allt energianvändningen inom transportsektorn som ökar. Den kraftiga ökningen av diesel gör att andelen biodrivmedel i förhållande till bensin- och dieselanvändningen stannar på knappt 7 procent år 2025. Prognosen bedömer också att industrins energianvändning ökar, från 159 TWh år 2004 till 196 TWh år 2025. Nettoexporten av el bedöms öka från 2 TWh år 2004 till 21 TWh år 2015 respektive 16 TWh år 2025. Orsakerna till denna utveckling är främst den kraftiga expansionen av elproduktion från elcertifikatsystemet samt effekthöjningar i kärnkraften samtidigt som ökningen av elanvändningen förväntas vara relativt beskedlig.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner