Fjärrvärme med ö-drift

Rapporten beskriver ö-driftbegreppet översiktligt samt vad detta innebär för drift av ett elsystem. Vidare redovisas vilka beroenden som finns mellan el- och fjärrvärmesystem och hur eventuell samdrift av dessa skulle kunna ske vid elektrisk ö-drift. Avslutningsvis diskuteras nyttan med samdrift av el- och fjärrvärme vid ö-drift och rapporten avslutas med ett förslag till hur de befintliga elektriska ö-driftplanerna kan kompletteras med generella planer för hantering av fjärrvärmesystem.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner