Elcertifikatsystemet 2007

Elcertifikatsystemet 2007 innehåller utökad information och statistik kring vindkraft och utökad beskrivning av handel med elcertifikat. Publikationen innehåller också ett helt nytt kapitel om elkonsumenternas bidrag till förnybar el. I syfte att ge marknadens aktörer lättillgänglig information om elcertifikatsystemets utveckling och att öka förståelsen för systemet ger Energimyndigheten ut publikationen Elcertifikatsystemet. Nu har det blivit dags för den andra utgåvan, Elcertifikatsystemet 2007, som inkluderar statistik för år 2003 till och med år 2006. För första gången tar också myndigheten fram en engelsk utgåva av publikationen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner