Energianvändning för inrikes sjöfart år 2006

Statistiken för inrikes sjöfart samlas sedan många år tillbaka in månadsvis och bygger på leveransdata från oljebolagen. Denna statistik har vissa svagheter och därför har det nu genomförts en undersökning av energianvändningen för inrikes sjöfart. Undersökningen har genomförts av WSP Analys & Strategi på uppdrag av Energimyndigheten. Användningen är uppdelad på de tre bränslena diesel MK 1, eldningsolja 1 MK 3 och eldningsolja 2-6. Undersökningen är intermittent och tanken är att den ska genomföras nästa gång inom fem år. Syftet med undersökningen har varit att ge Energimyndigheten, Näringsdepartementet och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur sjöfartens energianvändning ser ut.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner