Energianvändning och innemiljö i skolor och förskolor - Förbättrad statistik i lokaler STIL2

Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten

Energimyndigheten och Boverket genomförde år 2006 energibesiktningar och undersökningar av innemiljön i skolor och förskolor i Sverige. Rapporten består av fyra delar, en sammanfattande rapport som redovisar projektet som helhet och tre delrapporter. De tre delrapporterna redovisar mer ingående genomförande och resultat av energiinventeringar, innemiljöinventeringar respektive innemiljöenkäter. I rapportens sammanfattande del ingår även ett avsnitt med sambandsanalyser mellan olika energi- och innemiljöfaktorer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner