Förbättrad energistatistik för lokaler- "Stegvis STIL" Rapport för år 1

Inventeringar av kontor och förvaltningsbyggnader

Rapporten innehåller resultat från Energimyndighetens energiinventeringar i kontorslokaler år 2005. De genomförda inventeringarna och resultatanalysen har haft som huvudsyfte att fördela elanvändningen på olika ändamål i de inventerade byggnaderna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner