Energimyndigheten främjar framtidens energi

Folder om vad Energimyndigheten gör för att främja vindkraftutbyggnaden i Sverige.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner