Checklista med funktionskrav på generatoraggregat

Råd till återförsäljare, importörer, tillverkare och installatörer

Vilka krav bör du ställa? Detta informationsmaterial ger dig som är återförsäljare, importör, till­verkare eller installatör rekommendationer kring vilka krav du bör ställa på generatoraggregat för privat bruk. Materialet innehåller en checklista över krav som ska vara uppfylla, information om vilka brister du därtill bör se upp med, samt en lista med råd till tillverkare. Dessutom ger mate­rialet grundläggande fakta om elkvalitet, CE-märkning och direktiv som är viktiga för generatorsaggregat. För mer grundläggande information om reservelverk riktat till privat­personer kan du läsa faktabroschyrerna ”Reservelverk vid el- och värmeavbrott – Vägledning till privatpersoner som funderar på att använda reservelverk” och ”Test av reservelverk och generella köpråd – Informa­tion till privatpersoner”. Checklista med funktionskrav på generatoraggregat” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner