Bränsleförsörjning av många utspridda reservkraftverk

Information om logistikplanering för beredskapssamordnare, kommuner, landsting och företag Hur försörjer man många reservkraftverk med bränsle? Syftet med det här informationsmaterialet är att sprida erfarenheter kring bränsleförsörjning av reservkraftverk för att säkerställa uthållig drift under ett långvarigt elavbrott. Reservkraftverk är en förutsättning för att klara nödvändiga verksamheter. Erfarenheterna har främst gjorts i avhjälpningsarbetet efter stormarna Gudrun (2005) och Per (2007). Informationen riktar sig i första hand till beredskapssamordnare, kommuner, landsting och företag som kan ha behov av reservkraftverk för att klara sin verksamhet och sina åtaganden under ett längre elavbrott. Bränsleförsörjning av många utspridda reservkraftverk” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner