Reservelverk vid el- och värmeavbrott

Vägledning till privatpersoner som funderar på att använda reservelverk.

Reservelverket kan klara elbehovet vid ett längre elavbrott I den här faktabroschyren får du veta mer om vad du bör tänka på inför anskaffning av ett reservelverk och vilka regler som gäller för inkoppling och användning. Reservel kan användas i olika omfattning. Här får du vägledning in­för användning av: • reservel för enstaka apparater, till exempel pumpar, kylskåp, lampor och datorer. • reservel för enstaka hushåll eller lantbruk • reservel för grupper av hushåll. Läs gärna faktabroschyren ”Värme i villan vid el- och värmeavbrott” eller ”Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott” först, om du inte vet vilken form av reservelslösning – nödströmsutrustning eller reservelverk – som bäst passar dina behov. Faktabroschyren ”Test av reservelverk och generella köpråd” innehål­ler konkreta köpråd.;”Reservelverk vid el- och värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner