Reformeringen av EG:s direktiv (2003/87/EG) om ett system för handel med utsläppsrätter

Energimyndigheten och Naturvårdsverkets underlag inför ett förnyat handelsdirektiv baserat på 2007 års översyn

EU:s system för handel med utsläppsrätter infördes 1 januari 2005. År 2007-2008 genomförs en översyn av det EG-direktiv som ligger till grund för detta system. I rapporten ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket sin gemensamma syn på hur handelssystemet bör utvecklas efter 2012. Några av förslagen är att den totala mängden utsläppsrätter bör fastställas på EU-nivå istället för med utgångspunkt i s.k. nationella fördelningsplaner, att auktionering används i större utsträckning för att fördela utsläppsrätter på marknaden och att EU:s handelssystem länkas till andra;handelssystem i världen. Rapporten baseras på de underlag som myndigheterna har tagit fram inför möten på EU-nivå om översynen av direktivet under 2007. I början på 2008 presenterar EG-kommissionen sina förslag på hur handelssystemet bör utvecklas inför kommande handelsperioder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner