Energianvändning i vårdlokaler

Energimyndigheten genomförde år 2007 energibesiktningar i 159 slumpvis utvalda vårdlokaler i Sverige, som sjukhus, äldreboenden och vårdcentraler. Besiktningarnas huvudsyfte var att se elanvändningens fördelning på olika ändamål, t.ex. belysning, fläktar och medicinsk utrustning. Rapporten redovisar resultatet av besiktningarna. Liknande energibesiktningar har gjorts i kontorslokaler (år 2005) och skolor och förskolor (2006). Samtliga besiktningsresultat finns publicerade i rapportform på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner