Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll

Energimyndigheten har mätt vattenanvändningen i tio hushåll, fyra lägenheter och sex villor, samt i varmvattencentraler och gemensamma tvättstugor i två flerbostadshus under tiden oktober 2006 till augusti 2007. Resultatet av mätningarna presenteras i denna rapport. Rapporten ska öka kunskapen om hur tappvatten används i svenska hushåll. Det övergripande syftet är att få kunskap om hur vi ska kunna minska vår energianvändning. Därför syftar studien i första hand på att beskriva hur varmvatten används. Under 2008 sker ytterligare mätningar i ca 60 hushåll. Resultatet av de mätningarna kommer också att publiceras i en rapport.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner