Elcertifikatsystemet 2008

Elcertifikatsystemet 2008 sammanfattar elcertifkatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet från år 2003 till och med år 2007. Årets version av publikationen innehåller utökad information om produktion av el från biobränslen, ett nytt kapitel om prognos av förnybar el samt en fördjupat avsnitt om olika stödsystem för förnybar elproduktion inom EU. Publikationen finns också i en engelsk version, som kan laddas ner eller beställas på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner