Energianvändning i idrottsanläggningar

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2008 genomfördes energibesiktningar i idrottsanläggningar, som badhus, simhallar, idrottshallar och kombianläggningar. Rapporten redovisar resultatet av besiktningarna samt potentialer för minska idrottsanläggningarnas elanvändning. STIL2 besiktade år 2005 kontor, år 2006 skolor och förskolor och år 2007 vårdlokaler. Resultaten från dessa besiktningar finns också i rapportformat på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner