Energistatistik för småhus 2007

Den officiella energistatistiken för energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. uppvärmningssätt, energianvändning samt area i permanentbebodda småhus och fritidshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att användningen av olja för varmvatten och uppvärmning av småhus har minskat med 23 procent jämfört med 2006 och med 71 procent under den senaste femårsperioden. Antalet luft-luftvärmepumpar har ökat med ca 41 procent jämfört med föregående år och totalt har antalet värmepumpar ökat från drygt 500 000 till drygt 650 000 stycken. Drygt 45 procent av samtliga småhus i Sverige värms med el som enda värmekälla, inkl. hus som värms med värmepumpar. Näst vanligast är kombinerad uppvärmning med el och biobränsle och därefter kommer uppvärmning med enbart biobränsle

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner