Energistatistik för flerbostadshus 2007

Den officiella energistatistiken för energianvändning i flerbostadshus 2007

Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. uppvärmningssätt, energianvändning samt area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att 82 procent av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus år 2007 värmdes med fjärrvärme. Detta är en ökning jämfört med år 2006, då 76 procent av den totala arean värmdes med fjärrvärme. Elanvändningen har minskat från 1,9 TWh år 2006 till 1,5 TWh år 2007. Oljeanvändningen för uppvärmning har minskat från 547 000 m3 år 1995 till 75 000 m3 år 2007. Andelen areor som värmdes med enbart olja var ca 1 procent, vilket var en liten minskning jämfört med år 2006. Dessutom användes olja i kombination med annan uppvärmning för cirka 2 procent av arean.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner