Långsiktsprognos 2008

I Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 har den framtida energianvändningen analyserats. Prognosen sträcker sig från år 2005 till år 2030 och utgår från att fastställda styrmedel 1/7 2008 gäller under prognosperioden. Den framtida energianvändningen har analyserat i ett antal olika scenarier. Prognosen visar att energianvändningen fortsätter att öka, från 644 TWh år 2005 till 686 TWh år 2030. Transporter (inhemska transporter och utrikes flyg och sjöfart) samt industrin står för de stora ökningarna. Energianvändningen i bostäder och service m.m minskar under prognosperioden. Elproduktionen ökar kraftigt samtidigt som elanvändningen ökar måttligt. Detta betyder att elexporten av el år 2020 beräknas uppgå till ca 23 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner