Förbättrad biobränslestatistik

Energimyndigheten är statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi. En viktig del i detta ansvar är att utveckla den officiella energistatistiken i enlighet med användarnas behov och krav. I denna förstudie presenterar Energimyndigheten problem och brister i den officiella energistatistiken samt ger förslag på en rad förbättringsåtgärder med tillhörande kostnadsuppskattningar. Utifrån en prioritering mellan åtgärdsförslagen redovisas också ett förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med att utveckla den officiella biobränslestatistiken. Energimyndigheten ser att åtgärder bör prioriteras till (1) indelning av biobränslen, (2) förnybart avfall, (3) systematiska skillnader mellan preliminär och slutlig statistik och (4) energibalanser.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner