Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2007

Officiell energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Den totala användningen av energi till uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2007 var 78,2 TWh jämfört med 80,9 TWh år 2006. Minskningen sker huvudsakligen i småhus. Oljeanvändningen fortsätter att minska kraftigt och var år 2007 23 % lägre än år 2006. Även elvärmeanvändningen minskar, från 20,7 TWh år 2006 till 18,2 TWh år 2007. Biobränsleanvändningen och fjärrvärmeanvändningen ökar däremot. Biobränsleanvändningen uppgick år 2007 till 11,9 TWh, vilket var en ökning med 7 %. Fjärrvärmeanvändningen ökade från 41,8 TWh till 42,4 TWh. Mest elvärme användes som tidigare år i småhus, 12,7 TWh, medan fjärrvärme är vanligast i flerbostadshus. Fjärrvärmeanvändningen i flerbostadshus uppgick till 22,8 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner