Allmänheten och den kommunala energi- och klimatrådgivningen 2008

Rundringning till drygt 1000 personer för att ta reda på deras kännedom om den kommunala energi-och klimatrådgivningen 2008

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner