Energistatistik för flerbostadshus 2008

Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2008 Den officiella energistatistiken för energianvändning i flerbostadshus 2008. Syftet med statistiken är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning samt area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus uppgick till 25,7 TWh, vilket är en minskning med 1,5 TWh jämfört med år 2007. Den genomsnittliga energianvändningen uppgick till 145 kWh/m2. 82 procent av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus värmdes med fjärrvärme år 2008, vilket var oförändrat jämfört med år 2007. Den totala fjärrvärmeanvändningen uppgick till 23,6 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner