Energistatistik för lokaler 2008

Energy statistics for non-residential premises 2008

Den officiella energistatistiken för energianvändning i lokaler 2008. Syftet med statistiken är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler uppgick till 16,7 TWh. Den genomsnittliga energianvändningen uppgick till 132 kWh per m2. Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet för lokaler och förbrukningen uppgick år 2008 till 12,8 TWh. Fjärrvärme stod för uppvärmning av 68 procent av lokalarean, vilket kan jämföras med 66 procent år 2007.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner