Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2016

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler

Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport


Pris
Ladda ner