Produktion och användning av biogas år 2008

I undersökningen redovisas produktion och användning av biogas under år 2008. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005 och 2006. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut. Undersökningen för år 2008 visar att 1359 GWh biogas har producerats under året vilket är en ökning med 146 GWh från år 2006. Sammanlagt har 227 biogasproducerande anläggningar identifierats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner