Produktion och användning av biogas år 2007

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2007. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005, 2006 och 2008. Anledningen till att rapporten för år 2007 publiceras senare än 2008 års rapport är att insamlingen av data för år 2007 blev försenad. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner