Energianvändning i handelslokaler

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2009 genomfördes energiinventeringar i handelslokaler, som livsmedelshandel, övrig handel och gallerior. Rapporten redovisar resultatet av inventeringarna samt potentialer för att minska handelslokalernas elanvändning. Inom STIL2 inventerades år 2005 kontor, år 2006 skolor och förskolor, år 2007 vårdlokaler och år 2008 idrottsanläggningar. Resultaten från dessa inventeringar finns också i rapportformat på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner