Belysningsutmaningen

Redovisning av uppdrag om en nationell kraftsamling inom belysningsområdet

Rapporten är Energimyndighetens redovisning av regeringsuppdrag ”Belysningsutmaningen” som är Sveriges medverkan i det globala initiativet Global Lighting Challenge (GLC). Syftet med Belysningsutmaningen var att genom dialog och aktiviteter öka kunskapsnivån, intresset och andelen energieffektiv belysning i Sverige. I arbetet med detta har Energimyndigheten genomfört seminarier och andra event, faktaunderlag om belysning har tagits fram och förslag till vidare sastningar presenteras.

Ladda ner