Kunskap, organisation och kommunikation Del II

Inom ramen för projektet STIL2, statistik i lokaler, har Energimyndigheten tidigare inventerat energianvändningen i drygt 100 idrottsanläggningar i Sverige. De fyra underkategorierna utgjordes av ishallar (28 st), badhus (16 st), idrottshallar (41 st) och kombihallar (22 st). I denna aktörsorienterade studie har aktörer intervjuats vid ett stickprov av ovannämnda anläggningar. Totalt har 44 personer vid 14 anläggningar intervjuats. Studien bygger på intervjuer med, framförallt, tre olika aktörskategorier (fastighetsägare, fastighetsförvaltare och driftpersonal). Syftet med intervjustudien är att undersöka hur arbetet med och kommunikationen kring energifrågor fungerar utifrån aktörernas perspektiv. En slutsats från intervjuerna är att bristande kommunikation mellan de olika aktörskategorierna, bland annat, leder till att informationen om förhållandena i anläggningarna är bristfällig. Det finns även kopplingar mellan brist på ekonomiska resurser, arbetsbörda och dålig kommunikation.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner