Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2014

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport. Innehåller sammanfattning på engelska, Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2014

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner