Energistatistik för småhus 2009

Energy statistics for one- and two-dwellingbuildings in 2009

Den officiella statistiken för energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. energianvändning och uppvärmningssätt i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att det totalt användes 34,2 TWh för uppvärmning och varmvatten i småhus under år 2009. El var fortsatt det vanligaste energislaget för uppvärmning och varmvatten i småhus. Totalt användes under år 2009 14,4 TWh el för uppvärmning. Under år 2009 användes motsvarande 13,0 TWh biobränsle för uppvärmning. Sedan år 2006 har användningen av ved, flis, spån och pellets stigit med motsvarande 26 procent. Antalet värmepumpar fortsätter att öka. År 2009 användes någon form av värmepump i 40 procent av småhusen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner