Energistatistik för lokaler 2009

Energy statistics for non-residential premises 2009

Den officiella energistatistiken för energianvändning i lokaler 2009. Syftet med statistiken är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler uppgick till 17,7 TWh. Den genomsnittliga energianvändningen uppgick till 135 kWh per m2. Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet för lokaler och förbrukningen uppgick år 2009 till 14,1 TWh. För 71 procent av lokalarean användes enbart fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten. Dessutom användes fjärrvärme i kombination med andra uppvärmningssätt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner