Systemstudie av möjligheter att etablera en infrastruktur för CCS i Östersjöregionen

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner