Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2010 genomfördes energiinventeringar i hotell, restauranger och samlingslokaler. Rapporten redovisar resultatet av inventeringarna samt potentialer för att minska elanvändningen. Inom STIL2 inventerades år 2005 kontor, år 2006 skolor och förskolor, år 2007 vårdlokaler, år 2008 idrottsanläggningar och år 2009 handelslokaler. Resultaten från dessa inventeringar finns också i rapportformat på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner