Analys av marknaderna för etanol och biodiesel

Denna rapport analyserar den nuvarande och framtida situationen på marknaderna för etanol och biodiesel, med huvudfokus på hur prissättningen sker. Prisernas påverkan av utbud och efterfrågan i omvärlden, teknisk utveckling och marknadskoncentration studeras och ett resonemang förs kring kopplingen mellan biodrivmedelspriser och priser på råvaror och olja. Vidare kartläggs ett antal prognoser från internationella organisationer för att ge en översiktlig bild av den framtida utvecklingen av utbud, efterfrågan och pris.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner