Elcertifikatsystemet 2011

Elcertifikatsystemet 2011 beskriver marknadsläget för elcertifikatsystemet och inkluderar statistik från år 2003 till och med år 2010. I publikationen kan du bland annat läsa om utbud och efterfrågan på elcertifikat, elproduktionen inom systemet och elkonsumenternas bidrag till förnybar elproduktion.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner