Affärsutvecklingsstöd som lyfter små och medelstora företag

Lyckad insats

El-Forest och Alent Drying är två mindre företag som har fått hjälp av Energimyndigheten att utveckla idéer som bedöms ha en stor potential att minska energianvändningen och att öka sysselsättningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner